Historie lyžování a biatlonu v Letohradě

Počátky

Počátky lyžování v Letohradě v rekreační a turistické podobě sahají až do doby před 2. světovou válkou a souvisejí především s činností „Sokola“. Za války organizovaná sportovní činnost ustrnula a byla obnovena po osvobození především zásluhou pana Jana Vencla, zahradníka z Podměstí. Lyžovat se jezdilo do Boříkovic, kde získali lyžaři svůj objekt - zemědělskou usedlost po odsunu Němců. V předválečném a poválečném období až do roku 1950 se závodilo na lyžích zejména v Kunvaldě, Žamberku a Klášterci n.O. V Letohradě (tehdy ještě Kyšperku) nikoliv.

Závodní činnost

První pokusy účasti na veřejných závodech v běhu na lyžích se datují kolem roku 1952 zásluhou Františka Majvalda a Pavla Rouse, který se přistěhoval z Klášterce nad Orlicí. Velkým přínosem byly postupné příchody Boženy Kubíčkové z Klášterce n.O., Marie Vondráčkové a Josefa Tobišky z Kunvaldu (pozdější dlouholetý předseda lyžařského oddílu). Ti v té době patřili mezi přední závodníky v celostátním měřítku a do Letohradu přišli za zaměstnáním.

Pro lyžování v tehdejší době mnoho vykonal také dlouholetý hospodář TJ a lyžařského oddílu JUDr. Vladimír Kobza.

Pro další rozvoj bylo důležité, že současně s vlastním závoděním se většina jmenovaných starala o výchovu mládeže. Členové oddílu se účastnili soutěží v běhu a ve skoku na lyžích a pro zpestření i Sokolovského závodu branné zdatnosti (SZBZ), dnešním biatlonu.

V tomto ryze amatérském období, kdy výstroj a lyžařský materiál si každý kupoval sám a TJ přispívala pouze na cestovné a závody, vstupovali postupně do oddílu zájemci v různém věku. Z první vlny mládeže kolem roku 1965 to byli Lucie a Martin Kobzovi, Hana a Olga Jakešovy, Vlastislav Ježák, Jaroslav Kvapil, Pavel Vávra, Pavel Krobot, Karel Hubálek, Jiří Zippe, Miroslav Kosek, později Alena Hubálková, Olga Turková, Zuzana Kamínková, Petr Halbrštát, Karel Preclík, Miroslav Černohous, Zdena Černohousová, Marta a Jiří Vackovi, Miroslav Bříza, Eva Vondráčková, Karel a Ivo Píčovi, Pavla Rousová, Vlastimil Jakeš, Jiří Kavka, Petr Jiráska a další.

V šedesátých letech dosahoval z letohradských odchovanců vynikajících výsledků v běhu na lyžích zejména Bohuslav Vacek z Pustin. V oddílu tehdy hostoval pan Miroslav Herman z Jablonného n.O., později velmi dobrý atlet a atletický funkcionář.

Počátky biatlonu v Letohradě

V Letohradě byl založen 1. 1. 1970 pod hlavičkou Svazarmu „Klub branných sportů“ (KBS). Hlavním ze zakládajících členů byl již zmíněný František Majvald.

Již brzy po r. 1968, kdy byl mezinárodně zaveden malorážný biatlon, se v tehdejším Československu rozběhla soutěž družstev – první a druhá liga. Využili jsme zkušeností z účasti v SZBZ i určité podpory, kterou svaz soutěži věnoval, a zaměřili větší pozornost k biatlonu, zatímco běh na lyžích byl nadále brán jako stěžejní příprava. Pro posílení družstva jsme získávali i závodníky z nejbližšího okolí. Touto cestou k nám přišli Pavel Kalousek, Zikmund Balla, Jan Kodýtek, Jiří Kučera, Jan Kubíček, Jiří Fogl a Jaroslav Barvínek, Libor Doskočil, Dana Vacková, Hana Brusenbauchová, Jana Lesáková a Jana Procházková. Třetím místem v druhé lize v r. 1970 oddíl postoupil do celostátní ligy, kde jsme byli r. 1971 osmí. Od r. 1972 byly soutěže družstev zrušeny a členové KBS začali soutěžit jako jednotlivci.

V té době jsme získali možnost tréninku střelby v opuštěném šediveckém kamenolomu (dnešním areálu biatlonu).

V r. 1972 jsme byli první v druhé lize a zůstala jediná veřejná soutěž družstev „O pohár čs. sportu“. Tu jsme několikrát vyhráli.

V dalších letech jsme se intenzivně věnovali soutěžím jednotlivců a postupně se tak začaly přivážet první medaile z přeboru ČSR a mistrovství ČSSR v SZBZ. Členy reprezentačních družstev byli v tomto období Olga Jakešová, Vlastislav Ježák, Petr Halbrštát, Jiří Kučera, Pavel Kalousek a Libor Doskočil.

Titul přeborníka ČSR získali v r. 1970 Petr Halbrštát (ml.dorci), v r. 1972 Jiří Kučera (ml.dorci), v r. 1973 Vlastimil Jakeš (st.dorci), a Pavla Skácelíková (st.dorky), v r. 1980 Broňa Preclíková (st.dorky) a Jana Majvaldová (ml.dorky), poté postupně Tomáš Hermann, Romana Suchomelová, Martin a Roman Žďárkovi.

Titul mistra ČSSR získali v r. 1973 Hana Brusenbauchová (ženy B), v r. 1980 Vlastimil Vávra (ml.dorostenci), František Majvald (muži-C), a Hana Pourová – Jakešová (ženy-B). K úspěchům patří i vítězství Pavly Rousové a Vlastimila Jakeše na Československé univerziádě v roce 1978 a 1981.

Další kvalitativní posun

Další kvalitativní posun úrovně lyžařského a biatlonového sportu v Letohradě nastal v polovině 70let, kdy do oddílu přišla skupina talentovaných dětí a s nimi jejich rodiče, bývalí nebo současní sportovci v jiných sportech, kteří začali pracovat v lyžařském oddílu jako trenéři a funkcionáři. Byli to především, Čeněk Suchomel, Jiří Ždárek (po J. Tobiškovi další dlouholetý předseda LO), Jiří Novotný, Jiří Urban, Jiří Valenta, Vlastimil a Karel Preclíkovi, Jaroslav Regnard (dlouholetý předseda klubu biatlonu), Ladislav Hovádek, Jaroslav Řehák, Oldřich Bureš, Antonín Faltus, Radek Maixner, Karel Píč, Ing. Karel Hanus, E. Šejvlová, M. Slaninová a další.

Od nástupu této nové vlny mládeže a jejich rodičů v roli trenérů, se datuje systematické získávání mládeže výběrem a jejich výcvik od 7-8 let, zaměřený především na běh na lyžích. Tento model sportovní přípravy přinesl oddílu historicky nejlepší výsledky v běhu na lyžích.

Dvojnásobný titul přeborníka ČSR získal v r. 1988 Ondra Valenta (st.žáci), další medailistkou se stala v r. 1980 Romana Suchomelová (st.žákyně).

Titul mistra ČSSR získal v r. 1985 Martin Vondra (st.žáci), k dvojnásobným medailistům patřili v r. 1983 Roman Žďárek (st.žáci) a v r. 1987 Ondřej Valenta (st.žáci).

Mimo to dosáhli letohradští lyžaři nespočet vynikajících výsledků v soutěžích okresu a kraje.

Ustavení tréninkového střediska mládeže (TSM) v biatlonu

Oceněním dlouhodobé úspěšné práce s mládeží bylo k 1. 1. 1982 zřízení TSM v biatlonu pod vedením Františka Majvalda a následně profesionálního trenéra Vlastimila Jakeše. Pomocnými trenéry se stali Vlastimil Preclík a Stanislav Šejvl. Základ svěřenců tvořili úspěšní sportovci jak v klasickém lyžování, tak i v biatlonu, a to nejen z Letohradu, ale i okolních oddílů. Mezi ně patřili budoucí olympionici a medailisté z MS a MSJ Ondřej Valenta, Roman Dostál, Petr Michl (Skuhrov nad Bělou), Daniel Krčmář, Jiří Malý, Miroslav Janata (Králíky) a mnoho dalších.

V r. 1982 byl Františku Majvaldovi udělen titul “Mistr sportu“ .

Ustavení střediska vrcholového sportu mládeže (SVS-M) v biatlonu

Na základě systematické práce s mládeží a s tím spojených vynikajících výsledků v kategorii dorostu bylo v r. 1990 v Letohradě zřízeno středisko vrcholového sportu mládeže. Talentovaným sportovcům tak byly vytvořeny kvalitativně lepší podmínky (do této doby nejúspěšnější sportovci přestupovali do SVS-M Jilemnice, Jablonce nad Nisou nebo Jáchymova). Vedoucím střediska byl jmenován Vlastimil Jakeš, trenérem z povolání Vlastimil Vávra, oba trenéři I.třídy a odchovanci letohradského lyžování. Systematická práce profesionálních trenérů za pomoci dobrovolných trenérů přináší v 90. letech řadu úspěchů.

Výčet získaných medailí na vrcholných domácích závodech by byl příliš rozsáhlý, mezi nejúspěšnější určitě patří r. 1999, kdy biatlonisté získali 24 mistrovských titulů! V příloze proto uvádíme historický přehled pouze největších mezinárodních úspěchů našich sportovců a odchovanců.

Zřízení sportovního centra mládeže (SCM) v biatlonu

V rámci restrukturalizace vrcholového sportu v ČR bylo k 1. 7. 2000 zřízeno v Letohradě sportovní centrum mládeže. Jednalo se v podstatě o nástupce SVS-M. Vedoucím trenérem byl jmenován Vlastimil Vávra. Místo pomocného trenéra obsadil Michael Málek, který se vrátil z Jablonce nad Nisou po ukončení závodní činnosti. Do SCM bylo zařazeno 16 sportovců ve věku 16-19let. Od té doby se průběžně v SCM připravuje okolo 14–17 sportovců ve věku 16-21let, z nichž nejlepší s přechodem do seniorských kategorií přecházejí do rezortního centra MV ČR SKP Jablonce nad Nisou.

Po odchodu Vlastimila Vávry v r. 2006 k reprezentaci mužů převzal místo ved. trenéra Michael Málek.

Ustavení biatlonové sportovní třídy (ST), přechod na sportovní středisko (SpS)

Díky obětavosti dobrovolných trenérů a systematické práci s žáčky, podloženou vynikajícími výsledky, na které se nejvíce podílel Čeněk Suchomel, se podařilo od 1.9. 1999 při ZŠ Komenského v Letohradě otevřít „sportovní třídu“. Vedoucími trenéry byli postuně Martin Holec (1999-2001), Zdeněk Jandejsek (2001-2) a Zdeněk Kristejn (2002-5).

V roce 2006 se tato v rámci restrukturalizace systému sportovních tříd převedla na „Sportovní středisko“ při klubu biatlonu. Funkci vedoucího trenéra vykonával Jan Řehák (2006-7), od r. 2008 Jiří Faltus, který je současně vedoucím trenérem žactva.

Reprezentace a reprezentační trenéři

Díky úspěšné práci byla v r. 1984 klubu biatlonu v Letohradě svěřena péče o širší reprezentační družstvo žen. Z letohradských závodnic byly zařazeny Romana Suchomelová, Nikol Maršíková, Renata Novotná, Iveta a Hana Horákovy. Trenérem se stal F. Majvald, asistentem je J. Novotný. F. Majvald byl od r. 1986 do r. 1989 trenérem RD žen. V roce 1989 se podařilo pod jeho vedením získat bronzovou medaili v závodě štafet na MS v rakouském Feistritzu ve složení Burešová Eva, Novotná Renata (z Letohradu), Adamičková Jiřina. V r. 1990-1991 byl František Majvald trenérem RD juniorek. Nutno podotknout, že tuto práci vykonával jako dobrovolný trenér při zaměstnání.

Od r.1991 se stal trenérem juniorek Vlastimil Jakeš. Do družstva byly průběžně zařazeny letohradské sportovkyně Jindra Černohorská, Jitka Mikysková, Lucie Vítová, Lenka Suchomelová, Radka Doskočilová. Současně byli do reprezentačního družstva juniorů zařazeni Jan Sucharda a Martin Holec.

V letech 1995 byl Vlastimil Jakeš jmenován odpovědným trenérem reprezentačního družstva žen, u kterého působil až do ZOH v Turíně v r.2006. Z letohradských závodnic byly do RDŽ zařazeny Radka Doskočilová a Lenka Faltusová. Pod jeho vedením získala Kateřina Holubcová v r.2003 v ruském Khanty Mansiysk titul mistryně světa.

Dalším reprezentačním trenérem je Vlastimil Vávra, který se stal po rozdělení Československého svazu biatlonu v r.1992 trenérem reprezentačního družstva juniorů. Tuto funkci vykonával až do r.2005. Do družstva byli průběžně zařazeni letohradští úspěšní junioři jako Jan Sucharda, Marian Málek, Michael Málek, Robert Krupička, Jan Adamec, Michal Jakeš, David Kristejn, Jiří Faltus, Michal Šlesingr, Milan Faltus, Ondřej Moravec, Petr Hradecký a další. Spolu s juniory byly do reprezentačního družstva juniorek zařazeny jeho úspěšné letohradské sportovkyně Lenka Faltusová a Klára Moravcová.

Pod jeho vedením získali všichni jmenovaní na nejvyšších juniorských světových soutěžích řadu medailových a předních umístění včetně několika juniorských titulů mistrů světa (M.Šlesingr, P.Hradecký) a mistra Evropy (O.Moravec, M.Šlesingr) – viz. „Největší úspěchy“.

V letech 2006 – 2010 působil jako trenér reprezentačního družstva mužů a nadále jako osobní trenér M.Šlesingra a O.Moravce, v letech 2007-2009 jako odpovědný trenér celého družstva. V tomto období získal Michal Šlesingr v r. 2007 na MS v italské Anterselvě stříbrnou a bronzovou medaili a spolu s Ondřejem Moravcem byli členy úspěšných štafet na ZOH 2006 v Turíně a ZOH 2010 ve Vancouveru.

V r.2010 byl opět jmenován odpovědným trenérem reprezentačního družstva juniorů, u kterého působí dodnes. Do družstva byli zařazeni letohradští junioři Michal Krčmář, Vlastimil Vávra jun., Ondřej Exler, Jakub Krejčíř. M.Krčmář získal 2x bronz na MEJ 2011 a spolu s V.Vávrou jun. měli největší podíl na zisku stříbrné medaile na MSJ 2012.

Dalším trenérem působícím u reprezentace je Michael Málek, který působil ve funkci trenéra juniorek nebo juniorů v letech 2003-4 a 2008–11. Do družstva měl zařazeny letohradské juniorky a dorostenky Lenku Šponarovou, Petru Moravcovou, Ladu Duškovou, Mirku Veselou, Terezu Hlavsovou a později Leu Johanidesovou, Terezu Bílou, Kristýnu Černou. Z juniorů pak Lukáše Kristejna, Ondřeje Exlera, z dorostenců Michala Krčmáře a Vlastimila Vávru jun.

Za zmínku rozhodně stojí titul dorostenecké mistryně světa Terezy Hlavsové v r. 2003 a především titul juniorského mistra světa Lukáše Kristejna v letním biatlonu v r.2009.

Kromě toho v r. 2003, 2007 a 2009 Michael Málek sklízel úspěchy jako trenér na EYOF. Právě v r.2003 dokázaly jeho svěřenkyně T.Hlavsová, P.Moravcová a L.Dušková posbírat na EYOFu celkem 7 medailí.

Současnost…

Klub biatlonu je historicky největším a nejúspěšnějším mládežnickým centrem v republice. Má okolo 160 členů včetně sportovců (cca 85), trenérů (cca 15), rozhodčích (cca 50) a aktivních členů.

Působí zde cca 15 dobrovolných a 3 profesionální trenéři. Naši závodníci a odchovanci jsou pravidelně zařazováni do reprezentačních juniorských družstev a dosahují úspěchů i na mezinárodním poli. Dlouhodobě vychováváme a předáváme úspěšné sportovce do vyšších složek sportovní přípravy – seniorské reprezentace do Centra sportu MV ČR SKP Jablonce nad Nisou.

K největším úspěchům našich odchovanců patří titul mistra světa Romana Dostála z MS v Hochfilzenu (r.2005) a stříbrná s bronzovou medailí Michala Šlesingra z MS v Anterselvě (r.2007). Nejcennější jsou 2 stříbrné a 1 bronzová olympijské medaile Ondry Moravce ze ZOH v Sochi (2014).

Vizitkou domácích úspěchů jsou opakovaná vítězství nebo medailová umístění našich žáků a dorostenců v soutěži klubů Českého poháru.

Zpracoval: František Majvald a Vlastimil Vávra

www.biatlonletohrad.cz - 2019